Boost

Inganekwane

Amakhondomu asusa injabulo yonke yocansi.

Ababili embhedeni.

Iqiniso

Ungaba locansi olumnandi nxa usebenzisa ikhondomu. Khuluma lophathina wakho ngezinto elizithandayo lobabili lingathola izindlela zokwandisa injabulo yenu lobabili.