Boost

Inganekwane

Abantu abathatha i-PrEP balocansi olunengi.

Intombazane ehlelela amakhondomu ocansini.

Iqiniso

Kulezizatho ezinengi zokuthi kungani abantu bekhetha ukuthatha i-PrEP. Inengi labantu liyayithatha ngoba lifuna ukunakekela impilo yabo. Le nganekwane ingahle ihlukanise abantu abathatha i-PrEP, futhi ngokujwayelekile ngeke ibe liqiniso.