Boost

Inganekwane

Kuhle ukuthatha imithi yamahebhu eminengi nxa ule-HIV.

Amaphilisi angaziwa.

Iqiniso

Kufanele ukhulume lodokotela wakho mayelana lanoma yiyiphi imithi yamahebhu noma izithasiselo ozithathayo. Okunye kwalokhu kungaphambana lokwelatshwa kwakho kwe-HIV futhi kube kubi empilweni yakho.