Boost

Inganekwane

Udinga kuphela ukuthi ube lesikhathi sokunakekelwa kwezempilo ngasekupheleni kokuzithwala kwakho.

Ingaphandle kwendawu  yezempilakahle.

Iqiniso

Kufanele uvakatshele indawu yezempilakahle masinyane ngemuva kokuthola ukuthi uzithwele, ukuze uhlolwe i-HIV futhi uthole ukunakekelwa lokusekelwa okudingayo ukuze unakekele impilakahle yakho leyengane yakho.