Boost

Inganekwane

Ungaflusher amakhondomu phansi kusambuzi.

Ukulahlwa kwekhondomu yabesilisa.

Iqiniso

Amakhondomu awakwazi ukwehla phansi kwesambuzi ngamanzi. Nxa usuqedile, bopha ikhondomu uligoqele ngethishu ube sufaka ebhini