Boost

Ukuthatha i-PrEP ngesikhathi ungazi ukuthi ule-HIV kuyingozi empilweni yakho. I-PrEP inika iDose eliphansi lokwelatshwa kwesidambisagciwane ( ART ). Ngokunamathela okuhle, leli nani le-ART lanele ukukuvikela ekutholeni i-HIV, kodwa nxa usuvele ule-HIV kungakwenza ukuthi ube lamandla amakhulu okuthuthukisa ukumelana lezokwelatshwa kwe-HIV. Yilapho i-ART yakho iyekela ukusebenza. Amanani amancane e-ART anele ukumisa leli gciwane ekuphindaphindeni, esikhundleni salokho, igcikwane le-HIV liyakwazi ukuzishintsha ukuze likwazi ukudlula imipumela ye-ART futhi lizenzele amakhophi amatsha.

Ukuhlala uhlolwa sikhathi sinye uthatha iPrEP kutsho ukuthi uzakwazi nxa uleHIV masinyane njalo ungavikela ukuthi ukwelatshwa kungasebenzi. Ukuthatha iPrEP ngendlela efaneleyo kuyavikela iHIV.

Yebo! I - PrEP ayikuvimbeli ukuba ukhulelwe futhi iphephile ukuba abesifazane abakhulelweyo bayisebenzise, bezithwale lalapho bemunyisa . I - PrEP  ngeyinye yezindlela  abathandanayo bengazama ngazo umntwana ngokuphepha.

Nxa ufuna ukuba lomntwana, kodwa ucabanga ukuthi usengozini enkulu yokuthola igcikwane leHIV, khona - ke i - PrEP ingaba  yindlela enhle ngempela kuwe . Nxa omama bethola igcikwane leHIV ngesikhathi sokukhulelwa lokumunyisa , lokhu kubeka abantwababo engozini. Lokhu kungenxa yokuthi inani legcikwane liphakeme ngokukhethekile kumaviki ambalwa okuqala wokuthola ngemva kokuthola igcikwane leHIV. Ukuthatha i - PrEP kuvikela wena lomntwanakho, ngakho ungahlala ungela gcikwane leHIV ngesikhathi  lapho ukhulelwa, uzithwele  lalapho umunyisa .    

Abantu bahlangana  lokutshiyeneyo lapho bethatha i - PrEP. Abantu abanengi abalayo impumela embi, kuyilapho abanye behlangana   lezinto ezifana lokuzwa befuna ukuhlanza, ukuhlanza, ukukhathala lesiyezi, kodwa ngokuvamile ziyanyamalala ngemuva kweviki elilodwa noma ezimbili.

Imipumela ethatha isikhathi eside yokuthatha i-PrEP ayivamile. Phose amaphesenti angu2 abantu abasebenzisa angancipha kancane ekusebenziseni izinso, kodwa ngokuvamile lokhu kubuyela kusimo esansuku zonke lapho usuqedile ukuthatha i - PrEP. Yingakho kukhuthazwa ukuba abantu abasebenzisa iPrEP bahlolwe njalo ukuze izisebenzi zempilakahle zikwazi ukuhlola impilo yabo.

Nxa umuntu ecabanga ukuthi ubhekane lempumela ezingakhangelelwanga kuyi - PrEP, kufanele bakhulume labezempilakahle.