Boost

ZVIREHWAREHWA

Hapana chikonzero chekuti mwana aongororwe utachiona hweHIV, chero amai vavo vachitora mishonga yemaAntiretroviral panguva yekuzvitakura.

Mwana ane girazi rinokudza.

Chokwadi

Vese vacheche vanozvarwa naamai vane utachiona hweHIV vanofanira kuongororwa utachiona hweHIV. Vanofanirwa kuongororwa pakuzvarwa kana mukati memazuva maviri vazvarwa uyezve pamavhiki mana kusvika matanhatu. Kana mwana akayamwiswa, anofanira kuongororwa zvakare aine mwedzi mipfumbamwe yekuberekwa uyezve aine mwedzi gumi nesere kana mwedzi mitatu mushure mekunge kuyamwisa kwapera, chero nguva inotevera.