Boost

ZVIREHWAREHWA

Vamwe vanhu chete ndivo vanobatwa nehutachiona hwe HIV.

Vanhu mumasikweya.

Chokwadi

Munhu wese anogona kuwana utachiona hweHIV uye vanhu vane hutachiona hweHIV vakangofanana nevamwe vese.