Boost

ZVIREHWAREHWA

Uwandu wehutachiona hwako chinhu chisingashanduke.

Donhwe reropa rine neHIV.

Chokwadi

Viral load yako inokwira nekudzika zvichienderana nehutano hwako hwose uye kuti unotora mishonga yako zvakanaka sei. Kana ukatora mushonga wako nemazvo, hutachiona hweHIV huchadzikira.